Kokybės sistemos diegimas (EQUASS)

Equass_logo.jpeg

Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Šiuo metu Lietuvių gestų kalbos vertimo centras ruošiasi įsidiegti Europos socialinių paslaugų kokybės standartą EQUASS.

EQUASS kokybės sistema – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

Kviečiame susipažinti su parengtais dokumentais:

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro kokybės politika

Metinio plano supažindinimo ir vykdymo eigos tvarka

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro paslaugų gavėjų teisių chartija

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro etikos kodeksas

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro socialinės atsakomybės strategija

Paslaugų gavėjų pareigos

Paslaugų gavėjų teisės

Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi procesų cikliškumo schema

LGKVC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas

 

Atnaujinimo data: 2024-01-19