Atsakingi už korupcijos prevenciją

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – patarėjas Andrius Barisevičius,
tel. +370 606 13046, el. p. [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2023-10-23