Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Lietuvių gestų kalbos vertimo centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

Linas Vinickas, teisininkas.
Kontaktiniai duomenys: tel. +370  678 24502, el. paštas: [email protected].

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Darbuotojų asmens duomenų apsaugos aprašas

 

Atnaujinimo data: 2023-11-10