Vilniaus teritorinis skyrius

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Vilniaus teritorinis skyrius yra Lietuvių gestų kalbos vertimo centro padalinys, kurio paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas Vilniaus ir Alytaus apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims.

Atnaujinimo data: 2023-10-20