Veikla

  • Lietuvių gestų kalbos vertimo centras (toliau centras) teikia gestų kalbos vertimo paslaugas Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės ir Utenos apskrityse. Gerina informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims;
  • Centras sudaro sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti lietuvių gestų ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą;
  • Centras analizuoja ir vertina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų poreikį Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės ir Utenos apskrityse;
  • Centras  užtikrina lietuvių gestų kalbos vertėjų, dirbančių centre, kvalifikacijos kėlimą;
  • Centras bendradarbiauja ir organizuoja pasitarimus, konferencijas su kitomis įstaigomis bei organizacijomis lietuvių gestų kalbos vertimo ir vartojimo klausimais;
  • Užtikrina centro lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų organizavimo ir teikimo kokybę;
  • Centras rengia gestų kalbos mokymo programas ir organizuoja gestų kalbos mokymus įvairioms tikslinėms grupėms;
  • Įgyvendina visuomenės švietimo priemones gestų kalbos vartojimo klausimais.

 

Atnaujinimo data: 2023-10-25