D.U.K.

 

Taip, Lietuvių gestų kalbos vertimo centras yra biudžetinė įstaiga. Visos vertimo paslaugos yra apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Ne, gestų kalbos vertimo paslauga yra teikiama nemokamai.

Ne, gestų kalbos vertėjai verčia tik į/iš lietuvių ir lietuvių gestų kalbos.

Ne, socialines paslaugas teikia kurčiųjų reabilitacijos centrų informantai-konsultantai.

Taip, gestų kalbos vertėjus ruošia Vilniaus kolegija.

Tai asociacija, kurios pagrindinis tikslas yra pakelti gestų kalbos vertėjų profesinį lygį visoje Lietuvoje, dalintis informacija ir būti pagrindiniu informacijos šaltiniu vertimo klausimais. Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija rūpinasi Lietuvos gestų kalbos vertėjų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu, taip mažinant klausos negalią turinčių asmenų socialinę atskirtį.

Lietuvių gestų kalbos galima išmokti Vilniaus kolegijoje, pasirinkus bakalauro laipsnį suteikiančią studijų programą (daugiau informacijos čia); gestų kalbos mokymus organizuoja LGKVC Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius (daugiau informacijos čia).

Taip pat gestų kalbos galima išmokti pasirinkus lietuvių gestų kalbos studijų dalyką Vytauto Didžiojo universitete (daugiau informacijos čia).

Atnaujinimo data: 2023-10-25