>
2023-11-03

IT specialistų susitikimas Kauno teritoriniame skyriuje

Direktorės pavaduotojas Arūnas Bražinskas organizavo LGKVC IT specialistų susitikimą svarbiems klausimams aptarti dėl esamų technologijų  panaudojimo bei ateities projektų. Susitikime dalyvavo ir direktorė Ramunė Leonavičienė, metodinio skyriaus vedėja Lina Juozaitienė ir vyr. specialistė Erika Jočytė. O taip pat IT specialistai Algimantas Jeleniauskas, Vytautas Grigaliūnas bei Linas Miskelis. 

Šiuolaikiniame pasaulyje technologijos užima labai svarbų vaidmenį, todėl efektyvus jų panaudojimas paslaugų kokybės gerinimui mums yra ypatingai svarbus. Technologijas pasitelkiame tiek teikdami vertimo paslaugas, tiek vesdami nuotolinius mokymus. Todėl kalbamės šia tema, diskutuojame ir inicijuojame pokyčius.