2023-11-27

Gestų kalbos vertėjo profesijos populiarinimas Klaipėdos mokyklose

Gestų kalbos vertėjo profesijos populiarinimas Klaipėdos mokyklose

Klaipėdos teritorinio skyriaus gestų kalbos vertėjos Virga Rimkuvienė, Kristina Rimkienė ir Nina Šamakova spalio ir lapkričio mėnesiais keturiose Klaipėdos mokymo įstaigose pravedė mokymus moksleiviams apie gestų kalbos vertėjo profesiją. Šie mokymai buvo organizuoti bendradarbiaujant su mokyklų karjeros specialistais.

Mokymus gestų kalbos vertėjos vedė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, „Smeltės“ progimnazijoje, technologijų mokymo centre, Simono Dacho progimnazijoje. Susitikimų su moksleiviais metu vertėjos pristatė gestų kalbos vertėjo profesiją ir darbo ypatumus, supažindino su lietuvių gestų kalba, kalbėjosi apie studijų galimybes, renkantis gestų kalbos vertėjo profesiją.

Paskaitų moksleiviams ciklą Klaipėdos teritorinio skyriaus vertėjos vedė ir šių metų pavasarį. Po jų, mokyklų karjeros specialistai pasidalino informacija apie vestas pamokas su kitų mokyklų specialistais, tad paskaitomis susidomėjo ir kitos Klaipėdos mokyklos.

Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis ir gestų kalbos vertėjo profesijos populiarinimas tarp moksleivių yra viena iš LGKVC socialinės atsakomybės strategijos krypčių, kurią siekiame įgyvendinti visoje Lietuvoje. Džiaugiamės, jog pažintis su gestų kalbos vertėjo profesija mokykloms yra aktuali ir gal būt paskatins ne vieną moksleivį rinktis šią išskirtinę profesiją ateityje.