>
2023-02-10

Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras įgyvendindamas Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų planą 2021 m. parengė 2.1.19 priemonę - Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą. Teisės aktas parengtas konsultuojantis su Lietuvos kurčiųjų draugija, Neįgaliųjų reikalų departamentu. Tikimasi, kad apraše įtvirtintos nuostatos ir principai padarys aiškesnę lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarką, gerins lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų kokybę.

Skelbiame šio aprašo versiją lietuvių gestų kalba.

Su aprašo variantu lietuvių kalba galite susipažinti čia.