Informacija užsakymams

Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą (vizitai pas gydytoją, socialinio pobūdžio, kasdieniai reikalai ir pan.) rekomenduojama užsisakyti ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną.

Užsakant vertimo paslaugą reikia pateikti šiuos duomenis:
- vertimo paslaugos data, laikas, vieta, įstaigos, kur reikia paslaugos, pavadinimas;
- preliminari trukmė, teminė sritis ir pobūdis;
- paslaugos gavėjo/užsakovo asmens kontaktai bei kt.

Jei užsakoma tokia vertimo paslauga, kuriai atlikti organizuojamas komandinis vertėjų darbas (konferencija, mokymai, šventė, susitikimas, posėdis ir pan.), paslaugos gavėjas/užsakovas turi ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios teritorinio skyriaus koordinatoriui-vertėjui pateikti visą turimą informaciją (prezentacijos, darbotvarkė, pranešimai ir kt.), kuri reikalinga vertėjams sklandžiai pasiruošti atlikti kokybišką vertimo paslaugą.

Užsakymus dėl vertimo paslaugų gavimo savaitgaliais ir švenčių dienomis rekomenduojama pateikti kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vertimo paslaugos teikimo dienos. Paslaugos gavėjas/užsakovas apie galimybę gauti arba negauti vertimo paslaugą yra informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki užsakymo vykdymo dienos.

Paslaugos gavėjas/užsakovas, kuris studijuoja aukštojoje mokykloje ar kitoje mokymo įstaigoje (kuri organizuoja tęstinius kursus, programas ir pan.), iki mokymosi sesijos pradžios (pageidaujama, kaip įmanoma anksčiau) pristato koordinatoriui-vertėjui savo užsiėmimų tvarkaraštį ir suderina vertimo paslaugų teikimo datą, laiką ir vietą.

Skubioms ir neatidėliotinoms vertimo paslaugoms (kai gresia pavojus asmens gyvybei ar turtui, yra žymus asmens sveikatos sutrikdymas, skelbiama valstybės nepaprastoji padėtis ir teikiama su šia padėtimi susijusi informacija) netaikoma užsakymų priėmimo tvarka, jos gali būti teikiamos tiek nuotoliniu (Skype.jpg24/7LGKvertimas ir 112 mobiliąja programėle pav-22.jpg), tiek ir kontaktiniu būdu.

Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą rekomenduojame užsisakyti pagal numatomą paslaugos vykdymo vietą. Žemiau pateikiama teritorinių skyrių kontaktinė informacija:

Kaune

Klaipėdoje

Panevėžyje

Šiauliuose

Vilniuje

Daugiau apie LGKVC teikiamas vertimo paslaugas, užsakymų priėmimo tvarką, paslaugų teikimą skaitykite čia:

 

Atnaujinimo data: 2023-10-24